Radni sastanak u sklopu projekta

U prostorima Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg održan je prvi radni sastanak projektnog tima po projektu „Pomažemo sebi – pomažemo drugima“ koji je ugovoren u okvirima Europskog socijalnog fonda. Projekt će se provoditi 30 mjeseci a njegova ugovorena vrijednost iznosi više od 3 milijuna kuna i omogućava suradnju svih predstavnika Regije Ludbreg. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg, dok u svojstvu partnera nastupaju Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Varaždin, Centar za socijalu skrb Ludbreg, Grad Ludbreg te općine Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec. Razdoblje provedbe projekta započelo je 19. ožujka ove godine potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i trajat će do 2020. godine. Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kao i potaknuti socijalnu uključenost te podignuti razinu kvalitete života starijih osoba koje se nalaze u nepovoljnom položaju.
Središnji problem na čije je rješavanje projekt usmjeren odnosi se na potrebu smanjenja visoke stope nezaposlenosti žena kojima je smanjen radni potencijal i kojima je otežan ulazak na tržište rada. Drugi problem koji će se riješiti jest kako poboljšati uvjete života u kojima žive krajnji korisnici, osobe starije od 65 godina. Projektom će se direktno utjecati na rješavanje oba dva navedena problema jer će se zaposliti 21 osoba koje će se brinuti o krajnjim korisnicima na području bivše regije Ludbreg. Novozaposlene žene će na razne načine davati potporu starijim, nemoćnim, socijalno ugroženim osobama na području bivše regije Ludbreg kroz pružanje pomoći u vidu obavljanja kućanskih poslova, pomaganja prilikom odlaska liječniku ili jednostavno kroz razgovor sa starijom osobom.
A kako bi se dogovorila pravovremena implementacija projektnih aktivnosti, održan je radni sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici svih partnera. Na sastanku se raspravljalo o početnim aktivnostima koje će se provoditi u narednom razdoblju, a koje se odnose na odabir ciljane skupine, organizaciju i provedbu osposobljavanja ciljane skupine s ciljem jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, provedbu javnog poziva za zapošljavanje po projektu te na ostale administrativne stavke koje je prijavitelj dužan ostvariti sukladno potpisanom Ugovoru.

Izvor: aktualno.hr, 09.04.2018